วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ยินดีตอนรับสู้...เว็บบล็อค "Smile Krikri" 

smilekrikri.blogspot.com

.....เว็บบล็อค"Smile Krikri" สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559.....


 ..........อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ บุญมา คล้ายปลื้มรัก..........